Åndedrætstræner Level 1

Rigtig meget terapi, coaching, samtaler og rådgivning foregår i hovedet. Der tales, der tænkes, der reflekteres. Problemerne sidder ofte ikke i hovedet, men er små del fragmenter af historien i kroppen. For at inddrage kroppen i det terapeutiske og fysiske forløb og opnå en balance er åndedrættet det mest naturlige redskab at implementere. Men også det mest oversete.

På denne åndedræts uddannelse vil du over 7 uddannelsesdage lære recovery orienteret vejrtræknings træning, gennem bevidst brug af åndedrættet og blide bevægelser.

Uddannelsens formål er gennem arbejdet med åndedrættet og reduceret snak, at reducere de følelser, fysiske smerter og mentale blokeringer, der konstant står i vejen for et mere harmonisk liv for dine klienter, elever, borgere eller kunder.

Med implementering af åndedrættet i livet vil langt de fleste bedre kunne være i stand til at leve i samklang med de udfordringer de møder.

Teori og praksis:

Der vil blive gennemgået følgende teoretisk
- Åndedrættet og dets system
- Åndedrætscentret
- Åndedræts organerne
- Ilt og kuldioxid samt betydningen af disse ift. Sygdomme, søvn og stress.
- Nervesystemet og vagus nerven
- Stress påvirkning af åndedrættet og åndedrættets påvirkning af stress.
- Åndedrættets påvirkning af vores sind og følelser.
- Åndedrættets påvirkning af søvnen og søvnens påvirkning af åndedrættet.

Der vil blive arbejdet med praktiske åndedræts teknikker og et recovery- orienteret vejrtrækningssystem i form af blide bevægelser

“Det lille bitte barn” og det teoretiske grundlag.

Når det lille bitte barn fødes og ligger på ryggen kan følgende observeres. Ved enhver indånding bevæger barnets frie bækken sig bagud og ved udånding bevæger bækkenet fremefter.

Med udgangspunkt i 6 grundøvelser, vil du på dette kursus lære at finde tilbage til udgangspunktet, med den lille bløde ryg, smidigheden i hofter og måden det lille bitte barn trækker vejret på. Det skaber helt fantastiske resultater for kroppen der husker det du gerne vil glemme. Et af de store mål med åndedræts træning er at komme tilbage til recovery. Når du arbejder recovery-orienteret betyder det, at du har nogle stærke grundlæggende værdier som fundament i rehabiliterings-arbejdet. Disse værdier kobles med metoder, som der fremmer vejen hen imod bedring. At arbejde recovery-orienteret betyder, at der arbejdes med evnen til at kunne agere på egen foranledning, med et stærkt fokus på, at oppebære en evne til at opnå forståelse over eget liv. Helt grundlæggende at tage eget personligt ansvar.

Målgruppe:
Terapeuter, psykologer, læger, kropsterapeuter og dig der arbejder med mennesker.

Sted og datoer:

Bernhard Bangs Allé 21 2000 Frederiksberg kl 9-16

Level 1 Hold 5 starter op efteråret 2020
29/8-2019
30/8-2019
20/9-2019
25/10-2019
22/11-2019
6/12-2019
10/1-2021

Materialer:

Der bliver udleveret følgende på første kursusdag, relevant teoretisk materiale ift. læring om åndedrættet, øvelseskartotek på skrift og i video form. Relaxator, vejrtrækningsbælte og Sleep-tape.

Pris:
Kurset koster 19 000,- kr. incl moms
Du kan afdrage i 5 rater
Depositum: 5000,- kr incl. moms.
Hver d. 1. i måneden fremsendes faktura
på 2950,- kr incl moms

Der serveres sund og velsmagende almindelig dansk frokost incl kaffe, te, frugt mv. på kursus dagene.

Forventninger:

Du skal påregne at lave lektier mellem modulerne og etablere en praksis, så du har det fornødne praktiske kendskab til øvelserne.

Kontakt mig såfremt du er interesseret i at blive optaget på uddannelsen. Jeg afholder forudgående samtaler, så der er forventnings afstemt, hvad du og jeg kan forvente af forløbet.

Du skal deltage på alle kursusdage for at kunne modtage kursus bevis og undervise i dette redskab.

Lotte Maggie Mogensen
[email protected]
30117612